Popular science articles

I think that popular science and science communication are important challenges for any scientist or amateur researcher. So far, my contributions mainly regard bird migration, ringing, and observatory activities, and most of them are in Swedish. Also, see my  peer reviewed research papers, with links to blog posts etc.


Stervander, M. 2022. Parakeet of the past. Evolve 50: 8–9.

Stervander, M. 2022. An extraordinary egg. Evolve 49: 22–23.

Ryan, P., Melo, M. & Stervander, M. 2011. Early southward migration of Arctic Terns in 2011. Promerops, 289: 12–13.

Stervander, M. 2011. Ringmärkningsverksamheten 2010. Fåglar i Kvismaren 26:1, 49–65.

Stervander, M. 2011. Ringmärkningen vid Kvismare fågelstation. In: B. Nielsen & J. Sondell (eds), Fåglar, forskning och naturvård i Kvismaren under 50 år (s. 94–105). Örebro: Föreningen Kvismare Fågelstation.

Stervander, M. 2011. Ringmärkningsverksamheten 2010. Fåglar i Kvismaren 26:1, 41–57.

Nielsen, B. & Stervander, M. 2011. Kvismare fågelstation 2010. Fågelåret 2010, Vår fågelvärld suppl. 52, 170–171.

Stervander, M. 2010. Ringmärkningsverksamheten 2009. Fåglar i Kvismaren 25:1, 49–66.

Nielsen, B. & Stervander, M. 2010. Kvismare fågelstation 2009. Fågelåret 2009, Vår fågelvärld suppl. 51, 170–171.

Stervander, M. 2009. Ringmärkningsverksamheten 2008. Fåglar i Kvismaren 24:1, 47–62.

Sondell, J. & Stervander, M. 2009. Kvismare fågelstation 2008. Fågelåret 2008, Vår fågelvärld suppl. 49, 196–197.

Stervander, M. 2008. Ringmärkningsverksamheten 2007. Fåglar i Kvismaren 23:1, 45–62.

Sondell, J. & Stervander, M. 2008. Kvismare fågelstation 2007. Fågelåret 2007, Vår fågelvärld suppl. 48, 172–165.

Sondell, J. & Stervander, M. 2007. Kvismare fågelstation 2006. Fågelåret 2006, Vår fågelvärld suppl. 47, 164–165.

Stervander, M. 2007. Ringmärkningsverksamheten 2006. Fåglar i Kvismaren 22:1, 51–67.

Åkesson, M., Stervander, M., Dahlén, J. & Hernmo, N. 2007. Insektsproduktionens effekt på häckningsframgången hos tättingar i Fågelsjön och Rysjön, Kvismaren. Fåglar i Kvismaren 22:1, 2–9.

Stervander, M. 2006. Kvismare fågelstation 2005. Fågelåret 2005, Vår fågelvärld suppl. 45, 182–183.

Helseth, A., Stervander, M. & Waldenström, J. 2006. Roskarlen minskar – populationstrender framträder ur Ottenby-data. Vår fågelvärld 65:6, 22–23.

Stervander, M. 2006. Ringmärkningsverksamheten 2005. Fåglar i Kvismaren 21:1, 50–63.

Sondell, J. & Stervander, M. 2005. Kvismare fågelstation 2004. Fågelåret 2004, Vår fågelvärld suppl. 44, 170–171.

Stervander, M. 2005. Research activities and possibilities at Ottenby Bird Observatory. (Review.) Proceedings of Current Research in Zoonotic Ecology and Epidemiology.

Stervander, M. 2004. Ottenby fågelstation 2003. Fågelåret 2003, Vår fågelvärld suppl. 42, 230–233.

Hjort, C., Ottosson, U., Stervander, M. & Waldenström, J. 2004. Kamelkaravankonceptet – vår syn på fågelflyttningen över Sahara. Vår fågelvärld 63:7, 6–13.

Stervander, M. 2004. Verksamheten vid Ottenby fågelstation sommaren och hösten 2003. Calidris 33:1, 12–18.

Stervander, M. 2003. Verksamheten vid Ottenby fågelstation våren 2003. Calidris 32:2, 10–16.

Arzel, C., Stervander, M., & Gunnarsson, G. 2003. Simändernas ekologi studeras närmare. Vår fågelvärld 62:4, 25.

Stervander, M., Waldenström, J. & Olsen, B. 2003. Sjukdomar och återfynd hos Ottenbymärkta änder. Vår fågelvärld 62:4, 24.

Waldenström, J., Stervander, M. & Olsen, B. 2003. Nypremiär för gammal andfångst. Vår fågelvärld 62:2, 23.

Stervander, M. 2000. Fågelobservationer vid Kvismaren 1999. Fåglar i Kvismaren 15:2, 32–45.

Stervander, M. 1999. Fågelobservationer vid Kvismaren 1998. Fåglar i Kvismaren 14:2, 47–64.

Stervander, M. 1999. Trastsångarens ungfågelrörelser. Fåglar i Kvismaren 14:2, 2–6.

Sjöstedt, E. & Stervander, M. 1998. Fågelobservationer vid Kvismaren 1997. Fåglar i Kvismaren 13:2, 35–44.